تبلیغات
فوتبال فارس
فوتبال فارس تمام فوتبال ایران نیست اما تمام فوتبال ایران به آن وابسته است

لیست بازیکنان پیام مخابرات شیراز

جمعه 26 شهریور 1389 03:33 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

لیست اسامی پیام مخابرات شیراز:

برزگسالان:محمدرضا امین صنایعی-علی اسدی-هادی مرادی=احتشام ساسانی-احمدامینی فر-سیدمحمدجوادشهدایی-خسرورشیدی-مهردادعلمداری-رضاچهابدارشیرازی-میثم فرهمنیان-مصطفی کارکشا-بهمن داستانی-روخ الله رضایی-مسلم قنواتی-امیدعباسی-علی مصوری-حمیدرضافرحناک-اسماعیل اولیایی

زیر23سال:مصطفی عابدی-سعیدحسینی-محمددهقان-روزبه اکبرپور-محمدرضاامیری

امیدها:محمدسهرابی-سیدعلیرندوی-مسعودریگی

کادرفنی:

سرمربی:محمدعباسی

مربی:اصغراکبری-فرهادموید-ععلی لطفی-جعفرفتاحی

پزشک:لاری                  مدیرتدارکات:علی بردبار

سرپرست:عیسی دهداری
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

لیست اسامی تیم مقاومت سپاسی

جمعه 26 شهریور 1389 03:27 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

لیست اسامی تیم مقاومت سپاسی شیراز:

بزرگسالان:سیروس سنگچولی-حامدریاحی-مصطفی شهرکی-رضاحقیقی شاندیز-سعیدچاه جویی-یونس شاکری-فرشادبهادرانی-امیدخلیلی-محمدرضاپورمحمد-رضاطاهری-مهردادکریمیان-علی رضاجلیلی-مهرزادرضایی-محسن محمدرحیمی-محمدمهدی نظری-ایوب کلانتر-میلادحیدری-محمدشزیف زاده-احسان راستی-علی پیروانی

زیر23سال:حمیدجوکار-امین شجاعیان-سیدایمان موسوی-سروش رفیعی-خالدشفیعی

کادرفنی:

سرمربی:علی کلانتری

مربی:سعیدطبری-داریوش صبوری-مجیدنجفی

فیزوتراپ:رنجبر                   مدیرتدارکات:محمددهقان

سرپرست:محمدعاری

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 شهریور 1389 03:32 ب.ظ

لیست اسامی برق شیراز

جمعه 26 شهریور 1389 02:32 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

لیست اسامی برق شیراز:

برزگسالان:مارتین رائول بارلوکو-پیمان شاملو-صمدزارع مهذبیه-جمال عباسی-آرمین هنرور-محسن ورزکار-محمدآفند-فرزین زارع مهذبیه-محمدپورمند-سعیدجعفری-حمیدجعفری-علی اسدی-علی ایوالفضلی-نصیرزازعی-فریدعابدی-مصطفی حق شناس-مهدی شجاعی-بهرام اسماعیلی

زیر23سال:سیداحمدحیات منش-فرزین نورافکن-محمدجوادزارع-علی ساسانی فرد-آرمان گودرزی

امید:سیدحسین حسینی-علی رضا صحراگرد-امیرطهمورثی-علی کشت ورز-محمدفهندژ

کادرفنی:

سرمربی:مهدی دینورزاده

مربی1:مرتضی یکه        مربی2:علی رضاامامی فر    مربی3:قاسم غلامزاده

فیزوتراپیست:مسعودعابدی                                       تدارکات:ابوذرجلودار

سرپست:عباس زارع مهذبیه
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 شهریور 1389 03:00 ب.ظ

اعلام برنامه 5 هفته اول لیگ یک

دوشنبه 18 مرداد 1389 04:33 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

كمیته مسابقات برنامه 5 هفته از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه مسابقات 5 هفته اول لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

گروه A

هفته اول:

شهرداری بندرعباس-مقاومت سپاسی شیراز

شن سا اراك-صنعتی كاوه تهران

داماش گیلان-فولاد سپاهان نوین

پیام خراسان-اتكا گلستان

گل گهر سیرجان-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-مس رفسنجان

نفت اهواز-تربیت یزد

هفته دوم:

شن سا اراك-شهرداری بندرعباس

فولاد سپاهان نوین-مقاومت سپاسی شیراز

صنعتی كاوه تهران-پیام خراسان

شهرداری یاسوج-داماش گیلان

اتكا گلستان-پتروشیمی تبریز

تربیت یزد-گل گهر سیرجان

مس رفسنجان-نفت اهواز

هفته سوم:

شهرداری بندرعباس-فولاد سپاهان نوین اصفهان

پیام خراسان-شن سا اراك

مقاومت سپاسی شیراز-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-صنعتی كاوه تهران

داماش گیلان-تربیت یزد

نفت اهواز-اتكا گلستان

گل گوهر سیرجان-مس رفسنجان

هفته چهارم:

پیام خراسان-شهرداری بندرعباس

شهرداری یاسوج-فولاد سپاهان نوین اصفهان

شن سا اراك-پتروشیمی تبریز

تربیت یزد-مقاومت سپاسی شیراز

صنعتی كاوه تهران-نفت اهواز

مس رفسنجان-داماش گیلان

اتكا گلستان-گل گوهر سیرجان

هفته پنجم:

شهرداری بندر عباس-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-پیام خراسان

فولاد سپاهان نوین اصفهان-تربیت یزد

نفت اهواز-شن سا اراك

مقاومت سپاسی شیراز-مس رفسنجان

گل گوهر سیرجان-صنعتی كاوه تهران

داماش گیلان-اتكا گلستان


گروه B:

هفته اول:

فولاد یزد-مس سرچشمه كرمان

گسترش فولاد تبریز-داماش درود

مهركام پارس تهران-استقلال اهواز

نساجی مازندران-ابومسلم خراسان

برق شیراز-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-پیام مخابرات فارس

شیرین فراز كرمانشاه-سپید رود رشت

هفته دوم:

گسترش فولاد تبریز-فولاد یزد

استقلال اهواز-مس سرچشمه كرمان

داماش درود-نساجی مازندران

آلومینیوم هرمزگان-مهركام پارس تهران

ابومسلم خراسان-ایرانجوان بوشهر

سپیدرود رشت-برق شیراز

پیام مخابرات فارس-شیرین فراز كرمانشاه

هفته سوم:

فولاد یزد-استقلال اهواز

نساجی مازندران-گسترش فولاد تبریز

مس سرچشمه كرمان-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-داماش درود

مهركام پارس تهران-سپید رود رشت

شیرین فراز كرمانشاه-ابومسلم خراسان

برق شیراز-پیام مخابرات فارس

هفته چهارم:

نساجی مازندران-فولاد یزد

آلومینیوم هرمزگان-استقلال اهواز

گسترش فولا دتبریز-ایرانجوان بوشهر

سپید رود رشت-مس سرچشمه كرمان

داماش درود-شیرین فراز كرمانشاه

پیام مخابرات فارس-مهركام پارس تهران

ابومسلم خراسان-برق شیراز

هفته پنجم:

فولاد یزد-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-نساجی مازندران

استقلال اهواز-سپید رود رشت

شیرین فراز كرمانشاه-گسترش فولاد تبریز

مس سرچشمه كرمان-پیام مخابرات فارس

برق شیراز-داماش درود

مهركام پارس تهران-ابومسلم خراسان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

قرعه كشی لیگ1

دوشنبه 18 مرداد 1389 04:26 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

قرعه کشی لیگ 1 انجام شد برق در گروه مرگ

گروه2:برق شیراز . استقلال اهواز . ابومسلم خراسان . گسترش فولاد تبریز . نساجی مازندران.فولاد یزد . مس سرچشمه کرمان . داماش درود . مهرکام پارس تهران . الومنیوم هرمزگان.ایرانجوان بوشهر . پیام مخابرات فارس . شیرین فراز کرمانشاه . سپید رود رشت

 

گروه1:شهرداری بندرعباس.مقاومت سپاسی شیراز.شن سا اراك.صنعتی كاوه تهران.داماش گیلان.فولاد سپاهان نوین .پیام خراسان.اتكا گلستان.گل گهر سیرجان.شهرداری یاسوج .پتروشیمی تبریز.مس رفسنجان .نفت اهواز.تربیت یزد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 مرداد 1389 04:42 ب.ظ

ارژن آبروی فوتبال فارس راخرید

پنجشنبه 14 مرداد 1389 03:01 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

بازی افتتاحیه لیگ فوتسال

 

لبنیات ارژن فارس2-پرسپولیس تهران1

 

ارژن پرچمدار فوتبال فارس درلیگ برتر

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 16 مرداد 1389 04:53 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

قرعه کشی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر روز چهارشنبه سیزدهم مردادماه با حضور عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ، غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان، جمعی از نمایندگان باشگاه‌ها و ... در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد که طی آن 71 تیم شرکت کننده در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

در این مسابقات که قرار است از روز جمعه شانزدهم مهرماه 1389 آغاز و چهارشنبه یازدهم خردادماه 1390 به پایان برسد، 14 تیم‌ لیگ برتری از مرحله یک هشتم نهایی، چهار تیم لیگ برتری از مرحله یک شانزدهم به مصاف حریفان خود می‌روند.

از نکات جالب توجه در قرعه کشی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور احتمال رویارویی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دیدار فینال این دوره از مسابقات است. دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن نیز در صورت برتری مقابل حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی به ترتیب با پرسپولیس و استقلال دیدار می کنند، البته در صورتی که سرخابی‌های پایتخت موفق به شکست حریفان خود شوند.

همچنین تیم‌هایی که شماره آنها (طبق چهار جدول زیر) زوج است در دور اول میزبان خواهند بود که بر این اساس در مرحله یک شانزدهم تیم پاس همدان میزبان استقلال تهران بوده و تیم فوتبال راه آهن هم در تهران میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود برنده این 2 مسابقه به جمع سایر تیم‌های لیگ برتری مرحله یک چهارم نهایی اضافه می شوند.

همچنین اسامی قهرمانان ادوار گذشته رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
فصل 1355: ملوان بندرانزلی
فصل 1356: استقلال تهران
فصل 1365: ملوان بندرانزلی
فصل 1366: پرسپولیس تهران
فصل 1367: شاهین اهواز
فصل 1369: ملوان بندرانزلی
فصل 1370: پرسپولیس تهران
فصل 1372: سایپا تهران
فصل 1373: بهمن تهران
فصل 1374: استقلال تهران
فصل 75 - 1374: برق شیراز
فصل 78 - 1377: پرسپولیس تهران
فصل 79 - 1378: استقلال تهران
فصل 80 - 1379: فجر شهید سپاسی شیراز
فصل 81 - 1380: استقلال تهران
فصل 82 - 1381: ذوب آهن اصفهان
فصل 83 - 1382: سپاهان اصفهان
فصل 84 - 1383: صبا تهران
فصل 85 - 1384: سپاهان اصفهان
فصل 86 - 1385: سپاهان اصفهان
فصل 87 - 1386: استقلال تهران
فصل 88 - 1387: ذوب آهن اصفهان
فصل 89 - 1388: پرسپولیس

 

- برنامه کامل دیدارهای تیم‌ها در رقابت‌های جام حذفی فصل 90-1389 کشور طبق چهار جدول زیر است:


ادامه مطلب - برنامه کامل دیدارهای تیم‌ها در رقابت‌های جام حذفی فصل 90-1389 کشور طبق چهار جدول زیر است:

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 14 مرداد 1389 03:01 ب.ظ

اتفاقات هفته اول لیگ برتر برای فوتبال فارس

چهارشنبه 6 مرداد 1389 11:38 ق.ظ

نویسنده : مهدی 68

هفته ه ی اول لیگ برتر شروع شدتاپیش ازپیش حسرت نداشتن تیم تولیگ برتر روبخوریم اما همونجور که قبلا هم گفته بودیم اندک شور واشتیاق ما دیدن بازی بازیکنان سابق خودمون توتیمهای دیگه است.

 

گذری داریم به برخی ازاتفاقات رخ داده تو اولین هفته از لیگ برتر که به نوعی به فوتبال فارس مرتبط میشه

 

زننده اولین گل درورزشگاه آزاد ی برای پرسپولیس:غلامرضا رضایی بازیکن سابق فجرسپاسی

 

اولین تعویض در لیگ دهم برای شهرداری تبریز:ورودمحمدایرانپوریان بازیکن سابق مقاومت سپاسی

 

زننده اولین گل به قهرمان فصل قبل لیگ برتر:امین متوسل زاده بازیکن سابق مقاومت سپاسی وبرق شیراز

 

اولین اخراجی لیگ دهم برای ذوب آهن اصفهان:مهدی رجب زاده بازیکن سابق فجرسپاسی

 

اولین پرتاب اوت بلند لیگ دهم برای تراکتورسازی تبریز:علی علیزاده بازیکن سابق فجرسپاسی وبرق شیراز

 

اولین مصدوم برای تراکتورسازی تبریز:محمدحسین ابراهیمی بازیکن سابق پیام مخابرات شیراز

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 مرداد 1389 11:44 ق.ظ

"مهدی دینورزاده" سرمربی برق شیراز شد

دوشنبه 4 مرداد 1389 11:31 ق.ظ

نویسنده : مهدی 68

                                                  

سرپرست باشگاه برق شیراز از حضور سرمربی فصل گذشته نفت تهران در این باشگاه خبرداد.

کوروش امامی فر مذاکرات خوبی با مهدی دینورزاده داشتیم و امروز با او به توافق نهایی دست یافتیم تا این مربی با تجربه هدایت برق در فصل آتی لیگ دسته اول را برعهده بگیرد.

 برق فصل گذشته در دسته اول حضور داشت ونتوانست به لیگ برتر راه یابد. شیراز این فصل سه نماینده بنام برق، مقاومت سپاسی وپیام مخابرات را در دسته اول دارد و این سه تیم با هدایت دینورزاده، علی کلانتری ومحمد عباسی پا به بازی‌ها می گذارند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

کلانتری سرمربی مقاومت شد

یکشنبه 3 مرداد 1389 12:16 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

سایت گل - علی اصغر کلانتری سرمربی فصل گذشته برق شیراز روزپنجشنبه مذاکراتی با مدیران مقاومت سپاسی داشت وبرای هدایت این تیم در فصل آتی لیگ دسته اول به توافق رسید.
 پس از آنکه حضور فرکی در جمع مقاومتی ها به سبب عقد قرارداد این مربی با نفت تهران صورت نگرفت مدیران باشگاه شیرازی که با هجمه رسانه ها ومطبوعات محلی مبنی برچرایی عدم به کارگیری مربیان بومی وجذب مربیان نه چندان مطرح از سایر نقاط کشور مواجه شدند تصمیم گرفتند سکان هدایت تیمشان را به کلانتری بسپارند. 
این مربی سالها به عنوان کاپیتان ،مربی وسرمربی در برق شیراز حضورداشته است.


گفته می شود پس از آنکه پیام مخابرات با محمد عباسی ومقاومت با علی کلانتری به توافق رسیدند برق هم بی میل نیست تا سکان خودرا به دست یک مربی بومی دیگر بنام اصغر اکبری بسپارد

 

 


گزارش سایت گل ازفوتبال فارس

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 مرداد 1389 12:28 ب.ظ

تیم ملی امید قهرمان جام ولایت شد

شنبه 2 مرداد 1389 01:37 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

دیدار پایانی جام ولایت  بین دو تیم سایپا و تیم ملی امید در ورزشگاه تختی برگزار شد و شاگردان غلامحسین پیروانی توانستند با دو گل حریف لیگ برتری خود را شکست دهند.

گل‌های تیم امید را در این بازی حمیدرضا علی‌عسگری در دقیقه 8 و محسن مسلمان در دقیقه 14 به ثمر رساندند.

ضمن آنكه صالح خلیل آزاد درنیمه ی دوم موفق به گرفتن یك ضربه ی پنالتی از بازیكنانن سایپاگردید.


صحبت های غلام پیروانی سرمربی تیم امید

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 2 مرداد 1389 02:25 ب.ظ

سهم فوتبال فارس ازلیگ دهم

چهارشنبه 30 تیر 1389 04:33 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

باشروع لیگ دهم بیش ازپیش حسرت نداشتن تیم تولیگ برتر رومیخوریم اما تنها دلخوشیمون حضور شمارزیادی ازفوتبالیستهای فارسی تو این لیگ هست كه شعار این وبلاگ روتداعی می كنه ای كاش مسئولین استان اندكی به خودشون بیان

پرسپولیس تهران:مجتبی شیری-مهدی شیری-غلامرضا رضایی-مجتبی زارع

راه آهن شهرری:محمد صالح خلیل آزاد-میرهانی هاشمی-فریدعابدی-امین متوسل زاده

سایپاكرج:داریوش یزدانی-*مصطفی صبری-رضاخالقی فر

استیل آذین تهران:مهرزادمعدنچی-سیاوش اكبرپور

سپاهان اصفهان:سیدمهدی رحمتی-*مهدی كریمیان-هاشم بیگ زاده

ذوب آهن اصفهان:فرشیدطالبی-مهدی رجب زاده

تراكتورسازی تبریز:محمدحسن ابراهیمی-علی علیزاده

شهرداری تبریز:محسن نیسانی-شهرام گودرزی-محمدایرانپوریان

شاهین بوشهر:ستارزارع-*مسعود نظرزاده

پاس همدان:همت عابدی نژاد-هادی رمضانی

نفت تهران:*بهمن طهماسبی-سیدایمان موسوی

فولاد خوزستان:رضانوروزی

صنعت نفت آبادان:علی ممبینی*

صنعت مس كرمان:فرازفاطمی

استقلال تهران:امیدرضاروانخواه

بازیكنان*داردارای اصالت استان فارس نمی باشند اما این استان سهم زیادی درمعرفی آنان به فوتبال ایران

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 تیر 1389 11:23 ق.ظ

آخرین نقل وانتقالات فوتبالیستهای فارسی

دوشنبه 28 تیر 1389 04:17 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

امروز آخرین فرصت نقل وانتقالات تیمهای لیگ برتری است واین خبرخوبی برای اهالی استان است تاهمین اندك بازیكنان باقیمانده در باشگاهها جذب تیمهای دیگه نشن آخرین این نقل وانتقالات به شرح زیر است:

 

نام بازیكن                                     ازتیم                                                     به تیم


 

ستارزارع                                     برق شیراز                                            شاهین بوشهر

علی علیزاده                               برق شیراز                                            تراكتورسازی تبریز

*مسعودنظرزاده                        برق شیراز                                            شاهین بوشهر

محمدصالح خلیل آزاد                 برق شیراز                                            راه آهن شهرری

امین متوسل زاده                      مقاومت سپاسی                                راه آهن شهرری

*مصطفی صبری                       مقاومت سپاسی                                سایپاكرج

میرهانی هاشمی                    مقاومت سپاسی                                راه آهن شهرری

محمدصادق كرمی                    مقاومت سپاسی                                 شاهین بوشهر

محسن نیسانی                        مقاومت سپاسی                                 شهرداری تبریز

شهرام گودرزی                         مقاومت سپاسی                                 شهرداری تبریز

محمدایرانپوریان                       مقاومت سپاسی                                  شهرداری تبریز

*علی ممبینی                        مقاومت سپاسی                                 صنعت نفت آبادان

سیدایمان موسوی                 مقاومت سپاسی                                  نفت تهران

غلامرضارضایی                        فولادخوزستان                                    پرسپولیس تهران

مهرزادمعدنچی                        الاهلی امارات                                     استیل آذین تهران

سیاوش اكبرپور                       استقلال تهران                                      استیل آذین تهران

*سوشامكانی                        پاس همدان                                          استیل آذین تهران

رضانوروزی                             استیل آذین تهران                                 فولاد خوزستان

هاشم بیگ زاده                     استقلال تهران                                      سپاهان اصفهان    

 مهدی رجب زاده                   مس كرمان                                           ذوب آهن اصفهان

*مسعودهمامی                   راه آهن شهرری                                    شهرداری تبریز             

بهمن طهماسبی                  مقاومت سپاسی                                  نفت تهران      

حسین آشنا                          فولادخوزستان                                     نفت تهران

بازیكنان*داردارای اصالت استان فارس نمی باشند اما این استان سهم زیادی درمعرفی

آنان به فوتبال ایران داشته است.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 تیر 1389 12:29 ق.ظ

از8پای آلمانی تاجادوگرما

دوشنبه 28 تیر 1389 12:37 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

بدون شك سابقه ی بوجود آمدن مسائل خرافی بسیار بیشتر از بوجود آمدن پدیده ای بنام فوتبال می باشد پس طبیعی است كه مسائل خرافی تاثیر زیادی بر فوتبال داشته باشد بخصوص آنكه مسائل روحی وروانی حرف اول رو دراین رشته می زنه.

بسیاری ازتیمها برای بهبود وضیعت روحی وروانی خود پای مسائل خرافی را درمیان خود بازمی كنند تا جایی كه حتی افرادی كه به این چیزها عقیده ای ندارند درون ذهن خود اندكی درنگ می كنند وباخود میگویند:

مگر میشود...

نمونه ی بارز این مسئله 8پای معروف آلمانی بنام پل می باشد...

اینكه فكركنیم  این موجود بادنیای دیگر ارتباط پنهانی دارد وماراازاین ارتباط آگاهی می دهد ازحرفهای دور ازمنطق بشری میباشد.موجودی كه از شدت گرسنگی راه را ازبی راهه تشخیص نمی دهد وتنها راه راست راكهراه معقول تری برای رسیدن به طعمه است برمیگزیند.

اگربه دوروبرخودمون بنگریم كم وبیش ازتاثیر گذاری این پدیده برزندگی خودمون نیز پی میبریم برای مثال تیم برق فصل پیش رو بیاد بیاورید تیمی كه باتلاش وكوشش به صدر رفت وبامسائل خرافی به قعر

درواقع مسائل خرافی نبود كه برق راگریبانگیر این مسائل كرد وتنها مسائل روحی وروانی بود وبسچراكه كه رسول گربكندی اعلام كرد كه بازیكنانم به جای اینكه كارهای تاكتیكی رودرزمین پیاده كنند به طلسم شدگی خود فكرمیكنند.

این كه كارمابرعكس كاردنیاست هیچ تعجبی نیست پس باید باوركنیم كه این مسائل دركشور دیگری باعث افزایش

روحیه میشه ودركشور ما باعث تضعیف روحیه

اما باگذشت زمان وكسب تجربه این مسائل به فراموشی وبی اعتنایی تبدیل میشه.

حال اگه اختابوس جیگرداره بازی های برق روپیشبینی كنه
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 تیر 1389 07:32 ب.ظ