تبلیغات
فوتبال فارس - از8پای آلمانی تاجادوگرما
فوتبال فارس تمام فوتبال ایران نیست اما تمام فوتبال ایران به آن وابسته است

از8پای آلمانی تاجادوگرما

دوشنبه 28 تیر 1389 11:37 ق.ظ

نویسنده : مهدی 68

بدون شك سابقه ی بوجود آمدن مسائل خرافی بسیار بیشتر از بوجود آمدن پدیده ای بنام فوتبال می باشد پس طبیعی است كه مسائل خرافی تاثیر زیادی بر فوتبال داشته باشد بخصوص آنكه مسائل روحی وروانی حرف اول رو دراین رشته می زنه.

بسیاری ازتیمها برای بهبود وضیعت روحی وروانی خود پای مسائل خرافی را درمیان خود بازمی كنند تا جایی كه حتی افرادی كه به این چیزها عقیده ای ندارند درون ذهن خود اندكی درنگ می كنند وباخود میگویند:

مگر میشود...

نمونه ی بارز این مسئله 8پای معروف آلمانی بنام پل می باشد...

اینكه فكركنیم  این موجود بادنیای دیگر ارتباط پنهانی دارد وماراازاین ارتباط آگاهی می دهد ازحرفهای دور ازمنطق بشری میباشد.موجودی كه از شدت گرسنگی راه را ازبی راهه تشخیص نمی دهد وتنها راه راست راكهراه معقول تری برای رسیدن به طعمه است برمیگزیند.

اگربه دوروبرخودمون بنگریم كم وبیش ازتاثیر گذاری این پدیده برزندگی خودمون نیز پی میبریم برای مثال تیم برق فصل پیش رو بیاد بیاورید تیمی كه باتلاش وكوشش به صدر رفت وبامسائل خرافی به قعر

درواقع مسائل خرافی نبود كه برق راگریبانگیر این مسائل كرد وتنها مسائل روحی وروانی بود وبسچراكه كه رسول گربكندی اعلام كرد كه بازیكنانم به جای اینكه كارهای تاكتیكی رودرزمین پیاده كنند به طلسم شدگی خود فكرمیكنند.

این كه كارمابرعكس كاردنیاست هیچ تعجبی نیست پس باید باوركنیم كه این مسائل دركشور دیگری باعث افزایش

روحیه میشه ودركشور ما باعث تضعیف روحیه

اما باگذشت زمان وكسب تجربه این مسائل به فراموشی وبی اعتنایی تبدیل میشه.

حال اگه اختابوس جیگرداره بازی های برق روپیشبینی كنه
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 تیر 1389 06:32 ب.ظ