تبلیغات
فوتبال فارس - مطالب تیر 1389
فوتبال فارس تمام فوتبال ایران نیست اما تمام فوتبال ایران به آن وابسته است

سهم فوتبال فارس ازلیگ دهم

چهارشنبه 30 تیر 1389 04:33 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

باشروع لیگ دهم بیش ازپیش حسرت نداشتن تیم تولیگ برتر رومیخوریم اما تنها دلخوشیمون حضور شمارزیادی ازفوتبالیستهای فارسی تو این لیگ هست كه شعار این وبلاگ روتداعی می كنه ای كاش مسئولین استان اندكی به خودشون بیان

پرسپولیس تهران:مجتبی شیری-مهدی شیری-غلامرضا رضایی-مجتبی زارع

راه آهن شهرری:محمد صالح خلیل آزاد-میرهانی هاشمی-فریدعابدی-امین متوسل زاده

سایپاكرج:داریوش یزدانی-*مصطفی صبری-رضاخالقی فر

استیل آذین تهران:مهرزادمعدنچی-سیاوش اكبرپور

سپاهان اصفهان:سیدمهدی رحمتی-*مهدی كریمیان-هاشم بیگ زاده

ذوب آهن اصفهان:فرشیدطالبی-مهدی رجب زاده

تراكتورسازی تبریز:محمدحسن ابراهیمی-علی علیزاده

شهرداری تبریز:محسن نیسانی-شهرام گودرزی-محمدایرانپوریان

شاهین بوشهر:ستارزارع-*مسعود نظرزاده

پاس همدان:همت عابدی نژاد-هادی رمضانی

نفت تهران:*بهمن طهماسبی-سیدایمان موسوی

فولاد خوزستان:رضانوروزی

صنعت نفت آبادان:علی ممبینی*

صنعت مس كرمان:فرازفاطمی

استقلال تهران:امیدرضاروانخواه

بازیكنان*داردارای اصالت استان فارس نمی باشند اما این استان سهم زیادی درمعرفی آنان به فوتبال ایران

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 تیر 1389 11:23 ق.ظ

آخرین نقل وانتقالات فوتبالیستهای فارسی

دوشنبه 28 تیر 1389 04:17 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

امروز آخرین فرصت نقل وانتقالات تیمهای لیگ برتری است واین خبرخوبی برای اهالی استان است تاهمین اندك بازیكنان باقیمانده در باشگاهها جذب تیمهای دیگه نشن آخرین این نقل وانتقالات به شرح زیر است:

 

نام بازیكن                                     ازتیم                                                     به تیم


 

ستارزارع                                     برق شیراز                                            شاهین بوشهر

علی علیزاده                               برق شیراز                                            تراكتورسازی تبریز

*مسعودنظرزاده                        برق شیراز                                            شاهین بوشهر

محمدصالح خلیل آزاد                 برق شیراز                                            راه آهن شهرری

امین متوسل زاده                      مقاومت سپاسی                                راه آهن شهرری

*مصطفی صبری                       مقاومت سپاسی                                سایپاكرج

میرهانی هاشمی                    مقاومت سپاسی                                راه آهن شهرری

محمدصادق كرمی                    مقاومت سپاسی                                 شاهین بوشهر

محسن نیسانی                        مقاومت سپاسی                                 شهرداری تبریز

شهرام گودرزی                         مقاومت سپاسی                                 شهرداری تبریز

محمدایرانپوریان                       مقاومت سپاسی                                  شهرداری تبریز

*علی ممبینی                        مقاومت سپاسی                                 صنعت نفت آبادان

سیدایمان موسوی                 مقاومت سپاسی                                  نفت تهران

غلامرضارضایی                        فولادخوزستان                                    پرسپولیس تهران

مهرزادمعدنچی                        الاهلی امارات                                     استیل آذین تهران

سیاوش اكبرپور                       استقلال تهران                                      استیل آذین تهران

*سوشامكانی                        پاس همدان                                          استیل آذین تهران

رضانوروزی                             استیل آذین تهران                                 فولاد خوزستان

هاشم بیگ زاده                     استقلال تهران                                      سپاهان اصفهان    

 مهدی رجب زاده                   مس كرمان                                           ذوب آهن اصفهان

*مسعودهمامی                   راه آهن شهرری                                    شهرداری تبریز             

بهمن طهماسبی                  مقاومت سپاسی                                  نفت تهران      

حسین آشنا                          فولادخوزستان                                     نفت تهران

بازیكنان*داردارای اصالت استان فارس نمی باشند اما این استان سهم زیادی درمعرفی

آنان به فوتبال ایران داشته است.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 31 تیر 1389 12:29 ق.ظ

از8پای آلمانی تاجادوگرما

دوشنبه 28 تیر 1389 12:37 ب.ظ

نویسنده : مهدی 68

بدون شك سابقه ی بوجود آمدن مسائل خرافی بسیار بیشتر از بوجود آمدن پدیده ای بنام فوتبال می باشد پس طبیعی است كه مسائل خرافی تاثیر زیادی بر فوتبال داشته باشد بخصوص آنكه مسائل روحی وروانی حرف اول رو دراین رشته می زنه.

بسیاری ازتیمها برای بهبود وضیعت روحی وروانی خود پای مسائل خرافی را درمیان خود بازمی كنند تا جایی كه حتی افرادی كه به این چیزها عقیده ای ندارند درون ذهن خود اندكی درنگ می كنند وباخود میگویند:

مگر میشود...

نمونه ی بارز این مسئله 8پای معروف آلمانی بنام پل می باشد...

اینكه فكركنیم  این موجود بادنیای دیگر ارتباط پنهانی دارد وماراازاین ارتباط آگاهی می دهد ازحرفهای دور ازمنطق بشری میباشد.موجودی كه از شدت گرسنگی راه را ازبی راهه تشخیص نمی دهد وتنها راه راست راكهراه معقول تری برای رسیدن به طعمه است برمیگزیند.

اگربه دوروبرخودمون بنگریم كم وبیش ازتاثیر گذاری این پدیده برزندگی خودمون نیز پی میبریم برای مثال تیم برق فصل پیش رو بیاد بیاورید تیمی كه باتلاش وكوشش به صدر رفت وبامسائل خرافی به قعر

درواقع مسائل خرافی نبود كه برق راگریبانگیر این مسائل كرد وتنها مسائل روحی وروانی بود وبسچراكه كه رسول گربكندی اعلام كرد كه بازیكنانم به جای اینكه كارهای تاكتیكی رودرزمین پیاده كنند به طلسم شدگی خود فكرمیكنند.

این كه كارمابرعكس كاردنیاست هیچ تعجبی نیست پس باید باوركنیم كه این مسائل دركشور دیگری باعث افزایش

روحیه میشه ودركشور ما باعث تضعیف روحیه

اما باگذشت زمان وكسب تجربه این مسائل به فراموشی وبی اعتنایی تبدیل میشه.

حال اگه اختابوس جیگرداره بازی های برق روپیشبینی كنه
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 تیر 1389 07:32 ب.ظ